Usluge
Usluge

Usluge

 • Sečenje
  • uslužno sečenje - plazmom, laserom
  • uslužno savijanje
  • servis, obuka i savetodavne usluge iz navedene oblasti

 • Zavarivanje
  • uslužno zavarivanje
  • servis, obuka i savetodavne usluge iz navedene oblasti
  • obuka i sertifikacija zavarivača pod pokroviteljstvom partnera iz EU - ovlašćenog organa za sertifikaciju osoblja u zavarivanju 
 • Kalibracija opreme za zavarivanje
 • Ispitivanje bezbednosti aparata za zavarivanje
 • Prezentacije
  • Prezentacije se organizuju u okviru objekta Proficut firme ili u proizvodnim objektima zainteresovanih kupaca kako bi se uverili u kavlitet aparata, opreme i alata. 
E-shop