Automatizacija i robotizacija
Automatizacija i robotizacija

Automatizacija i robotizacija

Proficut doo vrši stručne usluge, savetuje klijente radi optimizacije proizvodnje, vrši obuku zaposlenih kako bi se zajednički došlo do efektivnog i efikasnog rešenja u nabavci i puštanja u rad opreme i sistema u mašinskoj radioničkoj i industrijskoj proizvodnji.

U skladu sa gore navedenim Proficut doo danas razvija najsavremenije sisteme robotizacije u rezanju i zavarivanju u saradnji sa japanskom firmom FANUC.

Automatizacija i robotizacija
Automatizacija i robotizacija
Automatizacija i robotizacija
E-shop