OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE I PRODAVNICE PROFICUT
OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE I PRODAVNICE PROFICUT

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE I PRODAVNICE PROFICUT

DOO Sadržaj Internet stranice Proficut.rs vlasništvo je preduzeća: PROFICUT DOO adresa sedišta: Ruda Hrubika 6, 21470 Bački Petrovac, Republika Srbija adresa proizvodnog ogranka: Industrijska zona bb, 21470 Bački Petrovac, Republika Srbija Telefon: +381 21 781 425 Matični broj: 20023384

Opšti uslovi poslovanja intrernet prodavnice sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Srbije, a utvrđuju uslove pod kojima se ostvaruje kupovina i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Proficut DOO putem internet prodavnice. Internet prodavnica omogućava punoletnim fizičkim i pravnim licima uvid u cenu i karakteristike proizvoda i usluga i kupovinu putem interneta. Proficut DOO Bački Petrovac zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici www.proficut.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obavezujuće.

 

 

 1. Ograničenje odgovornosti

Proficut DOO ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice www.proficut.rs i njenog sadržaja. Proficut DOO zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Proficut DOO nastoji da prikaže opis i specifikaciju proizvoda što je tačnije moguće preuzete iz uputstava sadržanih u pakovanju proizvoda, kao i iz drugih dokumenata koje obezbeđuje i/ili objavljuje proizvođač. Proficut DOO ne preuzima bilo kakvu pravnu odgovornost za bilo koji događaj koji bi nastao kao posledica toga što je neka od tih informacija netačna.

 

 1. Ograničeno pravo upotrebe Posetioci

Internet stranice www.proficut.rs sadržaj koriste isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen od strane Proficut DOO i njegovih partnera. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Proficut DOO je zabranjena.

 

 1. Cene i porudžbina Sve cene su izražene u dinarima sa uključenim PDV-om.

Pri kupovini važe cene u trenutku naručivanja proizvoda. Cene važe do objave novog cenovnika u Internet prodavnici www.proficut.rs.Rokovi trajanja pojedinih akcija u internet prodavnici su objavljeni na internet stranici www.proficut.rs. Navedene cene važe samo za prodaju preko internet prodavnice i ne moraju biti jednake cenama na prodajnim mestima Proficut DOO u Republici Srbiji. Kod prikazivanja sniženja cena (izraženo u procentima) na računima može doći do minimalnog odstupanja od navedenog u internet prodavnici što je posledica zaokruživanja maloprodajnih cena nakon sniženja. Nakon potvrde porudžbine, kupac dobija na prijavljeni e-mail poruku o izvršenoj porudžbini i predračunom sa iznosom cene proizvoda i obaveštenjem o dodatnim troškovima dostave.

 

 

 1. Unos podataka za isporuku

Prilikom potvrde kupovine, kupci moraju uneti tačne podatke za isporuku pošiljke: ime i prezime, adresu, kontakt telefon na kome su dostupni i e-mail. Za pravna lica potrebno je da se doda naziv preduzeća i PIB. Kupovina je omogućena bez prethodne registracije tako da prilikom svake nove kupovine kupac ponovo unosi potrebne podatke za isporuku. Svi podaci o kupcima se prikupljaju, čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti I Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 

 1. Način plaćanja

Plaćanje proizvoda i usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Proficut DOO.

Plaćanje naručenih proizvoda i usluga pouzećem, korisnik vrši uplatom porudžbine kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa. Pravna lica uplatu računa mogu da izvrše uplatom na šalteru banke ili pošte, e-banking nalogom ili nalogom za prenos. Predračun u ovom slučaju važi 5 dana i odobrava se tek nakon evidentiranja uplate na našem računu, što u zavisnosti od banke iz koje vršite uplatu i doba dana kada uplaćujete, može potrajati od 1h do 24h.

 

 

 1. Izmena i otkaz porudžbine pre otpreme

U slučaju nemogućnosti isporuke ili poštovanja roka isporuke određene porudžbine, Proficut DOO će obavestiti kupca u što kraćem roku, a najdalje u roku od 5 radnih dana, kako bi se uradila eventualna izmena porudžbine, dogovorila delimična isporuka ili uradio otkaz cele porudžbine. Proficut DOO neće biti u mogućnosti da obavesti kupca u slučaju pogrešno unetih podataka: e-mail adrese ili pogrešnog ili nedostupnog broja telefona. Kupci mogu izmeniti ili potpuno otkazati porudžbinu u bilo kom trenutku nakon potvrde porudžbine do trenutka otpreme pošiljke bez bilo kakvih dodatnih troškova. Za svaku izmenu ili otkaz kontaktirate nas na broj telefona +381 21 781 425 ili na email prodaja@proficut.rs

 

 

 1. Otkaz kupovine nakon otpreme / prijema pošiljke

Kupci imaju pravo da otkažu kupovinu u bilo kom trenutku nakon otpreme pošiljke i najdalje do 14 dana od trenutka prijema pošiljke. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. U tom slučaju kupci snose troškove isporuke i povrata proizvoda. Prilikom povraćaja, robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenjom stanju pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, umanjiće se vrednost cene proizvoda i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Radi ostvarivanja prava na odustajanje od kupovine, uz ili bez navođenja razloga, potrebno je da kupac popuni obrazac: Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, koji može dobiti na zahtev putem telefona +381 21 781 425 ili ga zatražiti putem e-mail-a prodaja@proficut.rs

U slučaju otkaza kupovine nakon otpreme pošiljke i nepreuzimanja pošiljke od kurirske službe, kupac snosi troškove isporuke i povrata pošiljke, za šta naknadno dobija račun i ima obavezu da ga plati ako nije plaćen unapred karticom ili uplatom na račun.

 

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora/kupovine u slučaju:

-  pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge

počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna

da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

- isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu

na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

- isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno

personalizovane;

-  isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

-  isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite osetljivih informacija

(serijskih brojeva, aktivacionih kodova), zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja

je otpečaćena nakon isporuke

-  isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa

drugom robom;

-  ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju

sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac

pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu

robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke,

pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;

-  isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su

otpečaćeni nakon isporuke;

-  isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za

isporuku ovih izdanja;

-  ugovora zaključenih na javnoj aukciji;

-  pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga

iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih

sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period

izvršenja;

-  isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je

izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde

da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

 

 1. Reklamacije

Kupci mogu prijaviti reklamacije na broj telefona +381 21 781 425 ili poslati na e-mail

prodaja@proficut.rs.

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao krajnji rok za isporuku definisan uslovima izabrane vrste isporuke, a najdalje 7 dana od tog roka. Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci mogu poslati u roku od 14 dana od prijema robe.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

- identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena

prilikom porudžbine)

- identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine / računa)

- u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje

iste

- detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija

- proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju

- dostavi račun

- dostavi potpisani nalog za ispravku.

Proficut DOO pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca. U slučaju da kupac reklamira artikal nakon isteka 14 dana od preuzimanja robe (zakonskog roka za odustanak od kupovine), zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje na redovnu proceduru servisiranja u Proficut DOO radnju. U slučaju reklamacije robe, Proficut DOO mora da odgovori za najviše 8 dana, a onda ima dodatnih 30 dana za rešavanje reklamacije.

 

 

 1. Povraćaj novca

Povraćaj novca se vrši isključivo na tekući račun kupca, a isplata u gotovini nije moguća.

 

 

 1. Povraćaj kupljene robe

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi kupac.

 

 

 1. Dostava

Dostava se vrši preko kurirske službe na adresu korisnika koju je naveo prilikom naručivanja proizvoda. Kupac snosi troškove transporta i dostave koji su dodati na iznos kupovine. Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte naš servis na email servis@proficut.rs kako bismo utvrdili dalje korake rešavanju problema.

E-shop