SERVIS
Servis aparata za zavarivanje, CNC mašina i izvora plazme

Servis aparata za zavarivanje, CNC mašina i izvora plazme

Proficut doo može Vam ponuditi servis u garantnom i van garnatnom roku kao i ostale vrste servisa.

 • Servis u garantnom i vangarantnom roku
  Servis raspolaže sa obučenim kadrovima za kvalitetno održavanje i servisiranje opreme u vlastitom servisu kao i na terenu.
  Tehnička podrška servisa su standardni i specijalni alati za servisiranje kao i specijalizovana vozila za terenski rad.
  Servis mašina (EWM, AlfaIn, Orbitec GmbH, MicroStep, Hypertherm, Kjellberg Finsterwalde) iz prodajnog programa se vrši u garantnom roku i vangarntnom roku za čega imamo potpunu podršku proizvođača.

 • Servis aparata za zavarivanje svih proizvođača
  Servis aparata za zavarivanje uključuje servisiranje i održavanje aparata drugih proizvođača izvan garancije, što izdvajamo kao prednost u odnosu na ostale servise.

 • Servis CNC mašina za rezanje
  Servisiranje i održavanje CNC mašina za rezanje proizvođača MicroStep kako u garantnom tako i u vangarantnom roku.

 • Servis izvora plazme
  Servisiranje i održavanje izvora plazme proizvođača Hyperterm i Kjellberg Finsterwalde u garantnom i vangartnom roku.

 • Servis laserskih glava Precitec
  Servisiramo laserske glave za rezanje proizvođača Precitec.
E-shop