+381 21 781 425
E-shop
EWM aparati za zavarivanje
AKCIJSKA PONUDA MAJ / JUN 2017
CNC plazma Microstep
Soldamatic simulator zavarivanja

Proficut - aparati, alati i oprema za zavarivanje, mašine za CNC rezanje metala plazmom, laserom, vodenim mlazom i gasom

Firma Proficut d.o.o. direktno zastupa veliki broj svetskih proizvođača i u osnovi se bavi zavarivanjem i rezanjem. Pored prodaje opreme za zavarivanje i rezanje tu spada i servisiranje aparata za zavarivanje i CNC mašina za rezanje. Proficut d.o.o. vrši kvalifikaciju zavarivača, lemioca, tehnologije zavarivanja, obuke CNC operatera i dr. Proficut d.o.o. vrši stručne usluge, savetuje klijente radi optimizacije proizvodnje, vrši obuku zaposlenih kako bi se zajednički došlo do rešenja u nabavci opreme i sistema u mašinskoj radioničkoj i industrijskoj proizvodnji. Takođe vrši se i retrofit polovnih CNC mašina za rezanje vodom, laserom, gasom i plazmom.


Proficut d.o.o. zastupa sledeće renomirane svetske proizvođače:

Microstep (Slovačka) prodaja, instalacija i servis mašina za CNC rezanje metala plazmom, laserom, vodenim mlazom i gasom 


Hypetherm(SAD) prodaja i servis ručnih i mašinskih plazma uređaja


Kjellberg (Nemačka) prodaja i servis mašinskih plazma uređaja i elektroda


Alfa In (Češka) prodaja i servis aparata za zavarivanje i plazma rezanje i prateće opreme


EWM (Nemačka) prodaja i servis aparata za zavarivanje i prateće opreme


TEKA (Nemačka) prodaja, instlacija i servis filterskih sistema


Parker Torchology (Holandija) prodaja i servis gorionika i prateće opreme za zavarivanje i plazma rezanje


Orbitec (Nemačka) prodaja i servis sistema za orbitalno zavarivanje


Soldamatic (Nemačka) prodaja i servis sistema za obuku u tehnologijama zavarivanja


GCE (Češka) prodaja i servis gasne opreme


Siegmund (Nemačka) zavarivački stolovi i oprema za stolove za zavarivanje Proizvodi

All rights reserved 2017